در بسیاری از پایانه‌های صادرات یا واردات نفتی دریایی از شیلنگ‌های شناور یا زیرآبی جهت انتقال نفت و فراورده‌های نفتی و میعانات گازی از پایانه مستقر در خشکی به لنگرگاه شناور مهارشده (SBM) و از آنجا به نفت‌کش‌ها، استفاده می‌شود. نظر به شرایط جوی متغیر و امکان بروز شرایط اضطراری، ممکن است این شلنگ‌ها مورد کشش واقع شده و بریده شوند که در این صورت قبل از بسته شدن شیرها، حجم زیادی سیال نفتی وارد دریا شده و علاوه بر خطر آتش‌سوزی، منجر به بروز فاجعه زیست‌محیطی و تبعات مالی گسترده می‌گردد. برای جلوگیری از این اتفاق، در مسیر شیلنگ‌ها از یک اتصال دوتکه جداشونده استفاده می‌شود که یک یا دو شیر مجهز به عملگر با فیوز مکانیکی در آن نصب شده است. در صورت ایجاد کشش تا حد معین، دوتکه این اتصال کاملاً از هم جدا شده و عملگر مکانیکی موجب بسته شدن شیرها و توقف جریان سیال می‌گردد. اتصال جداشونده تنها دو تولیدکننده بین‌المللی دارد. شرکت اروند سامانه طراح موفق به طراحی دو مدل دریچه‌ای و گلبرگی در اندازه‌های مختلف شده است.

X