ذرات جامد همراه سیال ورودی به واحد‌های فراورش می‌‌توانند موجب سايش سطوح داخلی خطوط لوله و تجهيزات فرايندی، آسيب به آب‌بند شيرها و ايجاد نشتی، ايجاد خوردگی مكانيكی پره‌های ماشین‌آلات دوار و تشکیل رسوب در مخازن شوند. منشأ این ذرات می‌تواند ماسه جداشده از سازند مخزن و براده‌های ناشی از سایش و پولک‌های اکسیدی جدا شده از تجهیزات سر چاهی و خطوط لوله باشد. حذف ذرات جامد با روش‌های مرسوم فیلتر‌های زنبیلی، سیکلون‌ها و مخازن جداکننده، افت فشار اضافه به فرایند تحمیل نموده و نیازمند سرویس دوره‌ای در بازه‌های زمانی کوتاه است. ماسه‌گیر فرایندی پوسته و لوله، یک تجهیز فرایندی جدید طراحی شده توسط شرکت اروند سامانه طراحی است که مشابه خارجی نداشته و روند ثبت پتنت بین‌المللی آن در جریان است. افت فشار سیال در این نوع ماسه زدا کمتر ازpsi 2 بوده و امکان تخلیه ذرات جامد جمع‌آوری شده بدون توقف جریان تولید وجود دارد.

X