اسید کلریدریک با غلظت 38% برای اسید کاری چاه‌های حفرشده استفاده می‌شود، خورندگی شدید و خطرات زیستی بالای اسید کلریدریک باعث می‌شود ملاحظات ویژه‌ای برای طراحی و ساخت مخازن نگهداری مدنظر قرار گیرد. این مخازن معمولاً دارای یک بدنه فلزی هستند که داخل آن به‌وسیله پوشش‌های مقاوم‌به‌اسید پوشانده می‌شود. شرکت اروند سامانه طراح یکی از شرکت‌های پیشرو درزمینه استفاده از مخازن پلی‌اتیلنی با پوشش یا قفس تمام فلزی است. استفاده از این روش طول عمر پوشش مخازن را از 3 سال به بیش از 20 سال افزایش می‌دهد. انواع محصولات شرکت در چهار دسته مخازن ذخیره‌سازی ثابت، مخازن حمل چرخ‌دار، مخازن حمل دریایی و مخازن تهیه محلول، طراحی و ساخته می‌شوند.

X