مخازن ذخیره‌سازی سیمان حفاری مجموعه‌ای از سیلو‌های ذخیره‌سازی، توزین و اختلاط پودر سیمان هستند که به‌صورت یک مجموعه متصل یا به‌صورت تکی طراحی و ساخته می‌شوند. از میان این مخازن، یک دستگاه به سیستم توزین مجهز است که برای تنظیم میزان ارسال و رعایت نسبت اختلاط انواع سیمان و افزایه‌های جامد مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از نشر غبار سیمان، مخازن غبارگیر و جذب به‌وسیله آب نیز به مجموعه مخازن اضافه می‌شوند. مخازن ذخیره‌سازی سیمان معمولاً در چند اندازه مرسوم تولید می‌گردند. شرکت اروند سامانه طراح این مخازن را برای شرکت‌های عملیات اکتشاف نفت ایران، چاه‌پیمایی مهران و خدمات حفاری دانا تولید نموده است. این مخازن در اندازه‌ها و ظرفیت‌های مورد نیاز کارفرا طراحی و ساخته می‌شود.

X