اکثر شیرهای فرآیندی به‌گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شوند که در یک جهت قابلیت نشت بندی صددرصدی داشته باشند و بازگــشت مـــایع از بالادست به پایین‌دست شــیر، چنـدان دارای اهمیت نیست. در فـــرآیند‌هــای تولید مواد سمی یا اشتعال‌زا مانند صنایع پتروشیمی و پالایش گاز، تولید مواد شیمیایی خطرناک، کارخانه‌های آب سنگین و نیروگاه‌های هسته‌ای که حصول اطمینان از عدم بازگشت سیالات بسیار مهم است، از شیر‌های آب‌بند دوطرفه استفاده می‌شود.

در صورت نیاز، یک شیر سوزنی قطره‌ای (Bleed Valve)  برای بررسی وجود نشتی احتمالی، زیر بدنه شیر‌های آب‌بند دوطرفه، نصب می‌شود. در ساخت این شیرها از آب‌بندهای ویژه‌ای استفاده می‌گردد که بسیار پیچیده‌تر از شیرهای عادی هستند. همچنین استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای ساخت و آزمایش این نوع شیرها وجود دارد. شرکت اروند سامانه طراح تجربه طراحی و ساخت این شیرها را داشته و امکان طراحی و ساخت شیرهای جدید حسب نیاز کارفرما نیز وجود دارد.

  • حصول اطمینان از عدم بازگشت سیالات

  • آب‌بندهای ویژه‌

  • استانداردهای سخت‌گیرانه‌

  • دارای تجربه طراحی و ساخت شیرهای آب بند دوطرفه نشت یاب