استفاده از خطوط لوله، مقرون به‌صرفه‌ترین و کم‌خطرترین روش انتقال سیالات است. پس از خود لوله، شیرهای جریانی پرمصرف‌ترین و مهم‌ترین تجهیزات مورد استفاده در احداث خطوط لوله هستند. بسته به اندازه لوله، فشار خط و نوع سیال عبوری، مشخصات فنی شیرهای جریانی متفاوت خواهد بود. طراحی و ساخت شیرهای بزرگ بین 12 تا 72 اینچ در کلاس‌های کاری  150 تا 900،نیازمند در اختیار داشتن دانش، تجربه، امکانات ساخت و انجام آزمون ویژه‌ای است. شرکت اروند سامانه طراح مدل‌های مختلف شیرهای دریچه‌ای (Gate Valve)  و پروانه‌ای (Butterfly Valve) را در اندازه‌های مختلف آماده تولید نموده است. شیرهایی با اندازه و کلاسی به‌غیراز موارد ذکرشده حسب نیاز کارفرما قابل طراحی و ساخت خواهند بود.

  • مقرون به‌صرفه‌ترین و کم‌خطرترین روش انتقال سیالات

  • دانش، تجربه، امکانات ساخت و انجام آزمون ویژه‌

  • قابل طراحی و ساخت حسب نیاز کارفرما