در واحدهای فرآورش نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، صنایع فولاد، صنایع معدنی و تولید سرامیک وجود ذرات جامد همراه سيال عبوری می‌تواند موجب سايش سطوح داخلی خطوط لوله و تجهيزات فرآيندی، آسيب به آب‌بند شيرها و ايجاد نشتی، خوردگي مكانيكی پره‌های ماشين‌آلات دوار و تشكيل رسوب در مخازن شود. در واحدهای فرآورش نفت منشأ اين ذرات مي تواند ماسه جداشده از سازند مخزن، آسفــالتین، براده‌هاي ناشـي از ســايش و  پولك‌های اكسيدی جدا شده از تجهيزات سر چاهی و خطوط لوله باشد. در صنایع دیگر مانند صنایع معدنی، فولاد و سرامیک، ذرات جامد در فرآیند تولید ایجاد می‌شوند. حذف ذرات جامد با روش‌های مرسوم مانند فيلترهای زنبيلی، سيكلون‌ها و مخازن جداكننده، افت فشار اضافه ای به فرآيند تحميل نموده و نيازمند سرويس دوره ای در بازه‌های زمانی كوتاه است. فیلتر فرآيندي، يك تجهيز فرآيندی جديد طراحی شده توسط شركت اروند سامانه طراح است كه مشابه خارجي نداشته و روند ثبت پتنت بين‌المللی آن در جريان است. افت فشار سيـال در اين نوع فـیلتر كمتر از 2 psi بوده ( mbar140) و امكان تخليه ذرات جامد جمع‌آوری شده بدون توقف جريان توليد نیز وجود دارد.

  • نداشتن مشابه خارجي