طراحی، ساخت و نصب انواع اکسپنشن جوینت های فلزی، لاستیکی و پارچه ای متناسب با نیاز صنعت و منطبق بر استانداردهای جهانی.

  • متناسب با نیاز صنعت

  • منطبق بر استانداردهای جهانی