مبدل حرارتی حلزونی  (Spiral)  از دو صفحه رول شده مارپیچی با طول بلند ساخته می‌شود به گونه‌ای که دو مجرای عبور سیال به موازات هم  تشکیل گردد. یک سمت از هر دو مجرا با استفاده از جوشکاری مسدود و طرف دیگر با یک فلنج بزرگ پوشانده می‌شود. این فلنج‌ها با استفاده از پیچ و مهره به بدنه محکم می‌گردند.  معمولاً جریان سیال گرم از مرکز حلزونی وارد و از محیط آن خارج می‌شود. سیال سرد در جهت عکس از پوسته وارد و از مرکز خارج می‌گردد. از جمله مزایای مبدل‌های حرارتی حلزونی، نسبت سطح به حجم بالا، خاصیت خود تمیز شوندگی به علت وجود تنها یک مسیر برای عبور جریان، راحتی پاکسازی دوره‌ای به علت در دسترس بودن کل مسیر حرکت سیال و افت فشار اندک است.

مبدل‌های حلزونی در دو حالت قرارگیری افقی و عمودی طراحی و ساخته می‌شوند. معمولاً مبدل‌های افقی در انتقال حرارت مایع به مایع بدون تغییر فاز استفاده می‌شوند. مبدل‌های حلزونی عمودی به عنوان جوش آور یا چگالنده طراحی و ساخته می‌شوند. مبدل‌های حرارتی حلزونی عمودی دارای یک محفظه مارپیچ کاملاً بسته هستند که درون یک مخزن تحت فشار عمودی بزرگتر قرار می‌گیرد. در حالت جوش آور سیال گرم و در حالت چگالنده سیال سرد از درون کانال مارپیچ عبور می‌کند. تغییر فاز در فضای بیرونی کانال مارپیچ و درون مخزن تحت فشار رخ می‌دهد. تولید مبدل‌های حلزونی نیازمند دانش مهندسی ویژه و در اختیار داشتن ماشین آلات خاص است. دستگاه  ساخت این مبدل‌ها از قطر 300 تا 2000 میلیمتر در کارخانه اهواز طراحی و ساخته شده است.

  • دانش مهندسی ویژه

  • قطر 300 تا 2000 میلیمتر